Vaccineren / titeren

Vaccineren / titeren

U kunt uw paard door ons laten vaccineren tegen influenza en tetanus of apart influenza. De tetanus is eens per twee jaar nodig. Als u met uw paard deel neemt aan wedstrijden en keuringen is een jaarlijkse vaccinatie tegen influenza (voorafgegaan door een basisvaccinatie) verplicht. Voor internationale wedstrijden is een tweejaarlijkse vaccinatie verplicht. Veulens kunnen vanaf 6 maanden gevaccineerd worden als de merrie goed gevaccineerd is, anders kan het vanaf 4 maanden. 

Sinds kort is er een sneltest (Fassisi® TetaCheck) beschikbaar die dierenartsen kunnen gebruiken om de hoeveelheid antistoffen tegen tetanus bij paarden te meten. Deze test kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het bepalen van het startmoment van de eerste veulenvaccinatie en het testen van de aanwezige bescherming bij een verwonding/operatie. De test zou ook behulpzaam kunnen zijn voor eigenaren die bewust kiezen voor een ‘nee-tenzij-principe’ ten opzichte van vaccineren. Met andere woorden, ik vaccineer mijn paard na de basisvaccinatie niet meer, tenzij aangetoond kan worden dat het wel noodzakelijk is om te vaccineren. Als er wordt afgeweken van de, in Nederland geldende, bijsluiter (maximaal om de twee jaar) is het belangrijk dat eigenaar en dierenarts duidelijke afspraken maken over de verantwoordelijkheid. 

Naast de influenza en tetanus vaccinatie kan er gevaccineerd worden tegen EHV 1 (Rhino/herpesvirus) en tegen schimmel (Insol).