HPL Lasertherapie

HPL Lasertherapie

Lasertherapie is een behandelmethode die beschadiging op celniveau repareert. Deze techniek wordt gebruikt om ontsteking te remmen, pijn te verminderen en wondgenezing te stimuleren.

De letters LASER staan voor: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dit betekent dat in een laserapparaat lichtstralen worden opgewekt en versterkt waardoor ze zeer veel energie krijgen.
 
Deze energie kan worden overgebracht op lichaamscellen waardoor verschillende celprocessen gestimuleerd worden. De celstofwisseling, celvernieuwing en de celactiviteit worden hierdoor op een hoger niveau gebracht.

De therapie wordt zeer goed verdragen en kan in veel gevallen behandeling met antibiotica overbodig maken.

Lasertherapie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij: 
-artrose
-ontstekingsoedeem

-peesblessure/spierblessure
-wondgenezing

-
huidontsteking

We gebruiken de laser voor zowel de paarden als de gezelschapsdieren.