Laboratorium

Laboratorium

Bloedonderzoek: Een bloedonderzoek geeft een totaal beeld van de organen in het lichaam. Wanneer er chronische problemen zijn van braken, diarree of veel plassen kunnen we de oorzaak van dit probleem opsporen door middel van een analyse van het bloed. Wij beschikken over een bloedanalyse apparaat dat meteen nauwkeurige informatie verschaft over de conditie van belangrijke organen in het lichaam. Verder werken we met een extern laboratorium dat dagelijks alle bloedmonsters komt afhalen. Wanneer wij de resultaten doorkrijgen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan een verdere behandelstrategie worden afgesproken.

Urineonderzoek: Tijdens een urineonderzoek kunnen allerlei parameters worden bepaald: het soortelijk gewicht, de aanwezigheid van glucose, kristallen, bacterien of bloed. Tegenwoordig kunnen we ook ureum en creatinine meten in de urine met ons nieuwe lab-apparaat. 

Histologisch onderzoek: Wanneer een tumor wordt verwijderd, kunnen we de aard van het weefsel laten bepalen door een histoloog. Het resultaat van dit onderzoek is doorslaggevend voor de prognose van de patient. 

Feacesonderzoek: Wanneer uw hond of kat last heeft van diarree kunnen we de ontlasting (laten) onderzoeken op mogelijke aanwezigheid van parasieten of bacterien.