HD en ED onderzoek

HD en ED onderzoek

Officieel Heup Dysplasie (HD) onderzoek

Het officiële HD-onderzoek moet gedaan worden door een dierenarts die daartoe een overeenkomst met de Raad van Beheer heeft gesloten. In principe kunnen alle rashonden (met een stamboom op naam van de huidige eigenaar!) onderzocht worden vanaf de leeftijd van 12 maanden. Sommige grotere rassen kunnen echter pas vanaf de leeftijd van 18 maanden onderzocht worden.

Voor het maken van de HD-foto is het nodig dat de hond op zijn/haar rug op de röntgentafel gelegd wordt. Sommige dieren moeten eerst gesedeerd worden, vooral ook omdat aan de technische kwaliteit van de HD-foto door de beoordelingscommissie (terecht) hoge eisen gesteld worden. Het bekken en de achterpoten moeten volledig symmetrisch en gestrekt afgebeeld worden, waarbij de knieschijven secuur ingedraaid moeten zijn. Tevens moet de opname van hoge resolutie en kwaliteit zijn.

Omdat wij de foto direct op scherm krijgen kunnen wij zeer snel en goed werken. De foto wordt door de dierenarts doorgestuurd naar de Raad van Beheer, afd GGW. Alle kosten betaalt u tegenwoordig direct bij onze praktijk, dus ook de kosten van het Raad van Beheer. Op deze manier heeft u met een week al een uitslag via uw account van het Raad van Beheer. Ook krijgt u een officiële uitslag met certificaat. Hierboven is een correcte HD officieel röntgen opname te zien.

Officieel Elleboog Dysplasie (ED) onderzoek

Ook het officiële ED-onderzoek moet gedaan worden door een dierenarts die daartoe een overeenkomst met de Raad van Beheer heeft gesloten. In principe kunnen alle rashonden (met een stamboom op naam van de huidige eigenaar!) onderzocht worden vanaf de leeftijd van 18 maanden.
Sommige rassen kunnen vanaf de leeftijd van 12 maanden onderzocht worden. Voor een aantal rassen geldt dat ze aan het zogenaamde ‘diagnose-onderzoek’ onderworpen moeten worden, wat betekent dat er per elleboog 4 opnames, dus in totaal 8 opnames gemaakt moeten worden. Voor alle andere rassen volstaat het artrose-onderzoek, (2 opnames per elleboog).


Voor het maken van de ED-foto´s (dus 4 of 8 opnames) is het nodig dat de hond op zijn/haar zijde en ook op de borst op de röntgentafel gelegd wordt. Sommige honden laten dit toe zonder sedatie (roesje), maar bijna altijd moeten ze toch eerst gesedeerd worden, vooral ook omdat aan de technische kwaliteit van de ED-foto´s door de beoordelingscommissie hoge eisen gesteld worden. Tijdens het maken van de foto’s worden stamboomnummer, ED-nummer en dierenartscode aan de digitale beelden toegevoegd.

De foto´s worden door de dierenarts opgestuurd naar de Raad van Beheer. U betaalt de rekening direct bij praktijk. Op deze manier heeft u met een week een uitslag via uw account van het Raad van Beheer. Ook krijgt u een officiële uitslag met certificaat.